Ujërat e Zeza

Ndërgjegjësimi për mjedisin dhe efiçenca – NOVAMAT, partneri juaj më i fuqishëm në inxhinierinë e ujërave të zeza

Produkte të NOVAMAT si: ​Pompat, Valvolat, Porta, Pastrues, Aktuartorët elektrike, Sistemet e filtrimit janë çelësi i trajtimit me përgjegjësi të ujërave të zeza.
Produktet e tona operojnë me besueshmëri të plotë që nga transportimi dhe trajtimi i ujërave të zeza e deri tek shpërndarja dhe largimi i tyre.

Përvoja e gjerë e NOVAMAT shpk në inxhinierinë e ujërave të zeza siguron një proçes të lehtë rrjedhjeje të lëngjeve në industri, bashki si dhe transportimin e brendshëm dhe individuale të ujërave të zeza.

Për NOVAMAT, një qasje e përgjegjshme ndaj mjedisit është po aq e rëndësishme sa dhënia me efikasitet maksimal, produktit dhe cilësisë së shërbimit.
Produktet tona janë të përdorshme më së miri edhe për ujërat e ndotura në industrinë e biogazit.
Pompat, valvolat dhe sistemet nga NOVAMAT gjithashtu ofrojnë siguri në kontrollin e përmbytjeve.

Produkte per Ujerat e zeza

IMPIANTE TË TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA / VALVULA

KONTROLLI I PËRMBYTJEVE / POMPA

KONTROLLI I PËRMBYTJEVE / VALVULA

UJËRAT E ZEZA INDUSTRIALE / AKTUATOR VALVULE