Industria

Mjeshtëria në aplikimet industriale – me NOVAMAT

Produktet industriale nga NOVAMAT janë të dizajnuara për pothuajse të gjitha aplikimet në industri dhe për punë në kushte të vështira, duke arritur nivelet më të larta të sigurisë.


Teknologji inovative për industrinë dhe besueshmëri maksimale

NOVAMAT me gamën e produkteve me teknologji të avancuar për aplikimet industriale mbulon pothuajse të gjitha kërkesat e proceseve në industri. Produktet industriale me performancë të lartë të NOVAMAT gjithashtu ofrojnë shërbim efikas, qëndrueshmëri dhe shërbim ekologjik. Produktet industriale të NOVAMAT janë shumë të gjithanshme dhe të përshtatshme për përdorim në një gamë të gjerë të aplikimeve të mundshme industriale, që nga industria energjetike, industria e trajtimit te ujërave, industria e ushqimit, industria e pijeve, industria e mbrojtjes nga zjarri, industria farmaceutike.

Përveç kësaj, produktet e NOVAMAT ofrojnë nivelet më të larta të cilësisë dhe të performancës. Produktet industriale janë të dizajnuara për të përmbushur sfidat më të ashpra operative: Temperaturat ekstreme, presionet e larta, agresionet, korrozionet ose lëngjet solidë apo të ngarkuar.

Produktet e NOVAMAT gjithmonë sigurojnë funksionim normal!
 

Besueshmëri, Siguri dhe Qëndrueshmëri!

Produkte per Industrin

ÇELIK / POMPA

ÇELIK / VALVULA