Energjia

NOVAMAT në sektorin energjetik ofron Produkte, Shërbime, Konsulencë inxhinierike, Trajnime për tensionin e lartë, Tensionin e mesëm, Tensionin e ulët, Termocentralet, Hidrocentralet, Energjinë diellore, Bioenergji, Rafineritë, Fushat e naftës, Impiantet e gazit, Impiantet e naftës.

Teknologjia e avancuar dhe programi gjithpërfshirës i produkteve tona si valvulave, pompave, elektromotorë, gjeneratorëve dhe turbinave për hidrocentrale, sistemeve PLC të kontrollit automatik, pajisje elektrike, pajisje mekanike, instrumenta matëse e bëjnë NOVAMAT një zgjidhje gjithpërfshirëse dhe të përshtatshme për krijimin dhe zhvillimin e biznesit tuaj në industrinë energjetike.

Gamës së gjerë të produkteve i shtohet edhe konsulenca dhe asistenca profesionale teknike që NOVAMAT ofron për klientët duke ju ardhur në ndihmë për të dhënë zgidhje profesionale të përhershme.


Aplikimet e produkteve dhe shërbimeve të NOVAMAT që shtrihen nga shtëpitë tuaja deri në industrinë e rëndë.

Falë eksperiencës dhe kompetencës së lartë teknike, gamës së gjerë të produkteve duke i shtuar dhe konsulencën dhe asistencën teknike cilësore, NOVAMAT ju vjen në ndihmë për të përmirësuar standartin tuaj të jetesës, për të zhvilluar biznesin dhe sipërmarjet tuaja personale dhe profesionale. 

Produktet e NOVAMAT janë ideale dhe shumë të përshtatshme për përdorim në stacionet e energjisë bërthamore dhe mbetjeve nukleare.
Për më tepër, ato janë veçanërisht të përshtatshme për aplikime të energjisë së rinovueshme dhe për operimin e sistemeve të ngrohjes qëndrore.

Produkte per Energjin

SATCIONET E ENERGJISË (ME PAK) SE 1000 MW / POMPA