Shërbimet & Produkte

Shërbime dhe konsulencë për të gjitha pajisjet elektrike që ne ofrojmë
NOVAMAT ofron zgjidhje individuale për çdo problem të veçantë në pajisje industriale
NOVAMAT ofron zgjidhje individuale për çdo problem të veçantë
Shërbime dhe konsulencë për të gjitha pajisjet që përdoren për ujërat e zeza
Pajisje dhe mjete pune të të gjitha llojeve për përdorim në miniera
Shërbime dhe konsulencë për të gjitha pajisjet e teknologjisë së automatizimit
NOVAMAT ofron zgjidhje individuale për çdo problem të veçantë
Shërbimet dhe konsultat për të gjitha pjesët e këmbimit që ne ofrojmë
Ne jemi të kualifikuar dhe të çertifikuar për të gjitha llojet e trajnimeve, gjithashtu ofrojme edhe matje te te gjitha pajisjeve ato primare dhe ato sekondare.