Strategjia, Organizimi dhe Vlerat

Synimi ynë për të ardhmen është padyshim vazhdimi i ofrimit të shërbimeve dhe zgjidhjeve më të mira në mbarë botën.
Grupi, si pjesë të strategjisë së saj për vitet në vazhdim synon të rritet në mënyrë të vazhdueshme duke maksimizuar kështu fitimet e kompanisë.
Bazë e suksesit tonë është struktura jonë organizative e bazuar në vlera sjellje dhe një frymë të patjetërsueshme bashkëpunimi.

NOVAMAT është lider aktual në tregun e pompave dhe valvolave dhe gjendet në një pozicion të shkëlqyer për rritje të mëtejshme në tregjet ndërkombëtare.

Qëllimi është ruajtja, forcimi dhe zhvillimi i pozicionit të NOVAMAT në treg si një kompani financiarisht e pavarur.
Grupi i strategjive, organizimi dhe kultura korporative janë bazë për një të ardhme të suksesshme.

NOVAMAT është aktive në  formimin e të ardhmes së saj, zhvillimin e aplikacioneve të reja për produktet tona dhe duke punuar shumë për të bindur më shumë konsumatorë mbi cilësinë  dhe sigurinë që ne ofrojmë.


Objektivat për vitet e ardhshme:​

  • Për të qenë një nga furnizuesit kryesorë të pompave, valvolave dhe sistemeve të lidhura në tregjet atraktive.
  • Për të arritur rritje të qëndrueshme, me fitim.
  • Për të qenë të përqëndruar në strukturën organizative të klientit dhe për të qenë fleksibël.