Filozofia dhe Cilësia jonë

NOVAMAT përgatit çdo projekt lidhur me kërkesat e klientëve të saj për pajisje apo objekte në mënyrë individuale dhe specifike.

Ne e shohim veten si një ofrues të shërbimeve për klientët tanë. Fleksibiliteti është pika jonë e fortë.

Shërbime inxhinierike për projekte dhe pajisje janë sigurisht qëllimi i shërbimeve tona, si mund të jetë për shembull sigurimi i produkteve të veçantë sipas kërkesave të caktuara të klientit.

Punë-shitja siguron një gamë më të gjere teknike si KNOW-HOW (Dija dhe Aftësia e kërkuar për të bërë diçka në mënyrë korrekte)

 

Cilësia Jonë

NOVAMAT është certifikuar sipas DIN EN ISO 9001: 2000.
Menaxhimi ynë i cilësisë garanton klientët tanë përpunimin e kërkesave të produkteve në mënyrë të sigurtë dhe të besueshme.

Në mënyrë të ngjashme, të gjitha fabrikat tona janë të pajisura me miratimet e prodhuesit ISO 9001: 2000 dhe pajisjet nën direktivën e presionit nga HPO AD2000, AD2000 A-4 dhe TA-Luft 2002 / VDI 2440.

Sigurisht, të gjitha llojet e certifikatave të inspektimit mund të lëshohen për pajisje, nëse dëshirohet, madje edhe në prani të klientit.

 

 

Çertifikata