OMICRON CMC Test Universe Training

Tuesday, 20 March, 2018

Trajnim NOVAMAT Shpk: Realizim me sukses i matjeve Primare dhe Sekondare - OMICRON CMC Test Universe Training
Data e zvillimit: 20–23 Mars 2018
Vendi i zhvillimit: Prishtine,Kosove
Klienti: KEDS sha