Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike

Friday, 8 November, 2019

Tema kryesore e Konferencës është “Ujë për të Gjithë”.

Paralelisht me Konferencën, organizohet Ekspozita e përbashkët me pjesëmarrjen e kompanive të sektorit privat, të cilat ofrojnë produkte, teknologji dhe shërbime për sektorin e ujit.

KONFERENCA DHE EKSPOZITA E PERBASHKET BALLKANIKE #SHUKALB #SHUKOS 2019

6 - 8 nëntor 2019, Prishtinë, Kosovë