Evente

26/11/2015

Në mënyrë që mund të vazhdonim t´ju pajisnim me produktet tona në një nivel cilësie të lartë, u pa e nevojshme krijimi i strukturave më të reja. Për të arritur këtë në njërën anë ne kemi optimizuar proceset tona të brendshme dhe në anën tjetër kemi dashur të ndryshojmë “Novamat-in e Ri” nga...

23/10/2015

Panairi Expo Energjia Tirana